Programové období 2007-2013 > Operační programy > 16 OP Praha Konkurenceschopnost

Operační program Praha Konkurenceschopnost

Operační program Praha Konkurenceschopnost (OPPK) je určen na podporu investičních projektů zaměřených především na podporu veřejné dopravy a dopravní dostupnosti v Praze, podporu inovací, informačních a komunikačních technologií, podnikání a zlepšování životního prostředí v Praze. Realizace projektů musí probíhat na území hl. m. Prahy.

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena