Kontakty > Eurofon 800 200 200

Eurofon

Bezplatná telefonní linka Eurofon: 800 200 200

Eurofon poskytuje základní informace o Evropské unii a fungování České republiky v roli členského státu.
Specializuje se zejména na Evropské fondy a na pomoc s rychlou orientací v rámci systému operačních programů a vyhledání vhodného dotačního titulu pro projektový záměr.
Služba je poskytována bezplatně.

 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena