Evropské fondy v ČR > Unijní programy 2021-2027

Unijní programy 2021-2027

Unijní programy podporují celou řadu potřebných oblastí. Na rozdíl od národních programů, které financují projekty z fondů EU ve sdíleném řízení a které jsou spravovány na národní úrovni, jsou unijní programy spravovány Evropskou komisí. Ta u většiny programů vypisuje výzvy, určuje jejich rozpočet a termíny. Podrobnosti o vybraných programech naleznete níže.

Výzvy uvedených programů jsou k dohledání Vyhledávači výzev.
Kontakty na zodpovědná Národní kontaktní místa naleznete pod jednotlivými programy v šedém poli vpravo po rozkliku konkrétního programu. 


Inovace, sítě a jednotný trh

Horizont Evropa (HE) Nástroj pro propojení Evropy (CEF2) Program Digitální Evropa (DEP) Program pro jednotný trh (SMP) Evropská městská iniciativa (EUI)

Lidské zdroje, sociální soudržnost a hodnoty

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace Erasmus+ Evropský sbor solidarity Kreativní Evropa (KE) Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV) Program Spravedlnost


Oživení a odolnost

EU pro zdraví (EU4Health) Nástroj pro technickou podporu


Vnitřní bezpečnost, migrace a správa hranic

Azylový, migrační a integrační fond (AMIF) Fond pro vnitřní bezpečnost (FVB) Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (NSHV)

 

Životní prostředí a klima

Program LIFE

Vedle unijních programů je možné evropské prostředky čerpat také v operačních programech spravovaných na národní úrovni:
Národní programy v ČRInformace o předchozím programovém období najdete zde:

Unijní programy v období 2014-2020

 

Související články


 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena