Unijní programy 2021-2027 > Inovace, sítě a jednotný trh > Evropská městská iniciativa (EUI)

Evropská městská iniciativa (EUI)

Evropská městská iniciativa (EUI) je iniciativa Evropské komise zaměřená na udržitelný městský rozvoj. EUI funguje od aktuálního programového období 2021–2027, přičemž navazuje na předchozí iniciativy a programy (např. Urban Innovative Actions).

EUI má dva obecné cíle:

  • posílit integrované a participativní přístupy k udržitelnému městskému rozvoji,
  • zajistit silnější vazbu mezi místním městským prostředím a politikami EU, zejména politikou soudržnosti.
EUI má dvě hlavní části: Podporu EUI v Česku zajišťuje České kontaktní místo EUI, které působí na Ministerstvu pro místní rozvoj.

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena