Jak získat dotaci z fondů EU > 10 kroků k získání dotace

10 kroků k získání dotace

Postup získání dotace z Evropských strukturálních a investičních fondů zahrnuje několik základních kroků. Jako žadatelé bychom měli začít vytvořením projektového záměru, pokračovat přes vybrání vhodného programu až po zpracování a předložení žádosti o podporu. Pokud bude projekt schválen, nastává jeho realizace, k níž se váží další povinnosti. Podívejme se, jak vypadá dotační systém z pohledu žadatele krok za krokem.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena