Programy

Přehled programů v období 2021-2027, které jsou spolufinancovány z fondů Evropské unie.

 

Alokace EU fondů mezi programy v období 2021-2027

 1. Program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy
 2. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj
 3. Program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu
 4. Program Jan Amos Komenský , řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
 5. Program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí
 6. Program Spravedlivá transformace, řízený Ministerstvem životního prostředí
 7. Program Zaměstnanost+, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí
 8. Program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj
 9. Program Azylového, migračního a integračního fondu, řízený Ministerstvem vnitra
 10. Program Rybářství, řízený Ministerstvem zemědělství
 11. Program Fondu pro vnitřní bezpečnost, řízený Ministerstvem vnitra
 12. Program Nástroje pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky, řízený Ministerstvem vnitra

Programy přeshraniční spolupráce

 1. INTERREG Česko - Polsko 2021-2027, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 2. Program přeshraniční spolupráce Interreg Slovensko - Česko 2021 - 2027, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 3. INTERREG Rakousko - Česko 2021-2027, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 4. INTERREG Bavorsko - Česko (2021-2027), koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 5. Program spolupráce Sasko - Česko 2021-2027, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj
Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 
 
 1. Program nadnárodní spolupráce Interreg Central Europe 2021-2027, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 2. Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; 
 4. Program meziregionální spolupráce ESPON, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 5. Program meziregionální spolupráce INTERACT, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 6. Program meziregionální spolupráce URBACT IV, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
Další programy 
 1. Národní plán obnovy, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu - Delivery Unit
 2. Modernizační fond, řízený Státním fondem životního prostředí
 3.  

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena