Statistiky a analýzy > Zhodnocení implementace fondů EU

Zhodnocení implementace fondů EU

MMR-NOK společně s dalšími orgány identifikuje a hodnotí prostřednictvím Integrovaného systému řízení rizik dvakrát ročně rizika a opatření ovlivňující čerpání finančních prostředků a splnění cílů, ke kterým se ČR zavázala v programovém období 2014–2020. V návaznosti na tento proces pak zpracovává a předkládá vládě ČR dva dokumenty: Výroční zprávu o implementaci Dohody o partnerství a materiál o přehodnocení rizikovosti. Vláda schvaluje následný postup a případné změny, kterým mají řídicí orgány přizpůsobit programy.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena