Statistiky a analýzy > Hodnocení rizik implementace fondů EU

Hodnocení rizik implementace fondů EU

MMR-NOK společně s dalšími orgány implementace monitoruje, identifikuje a hodnotí prostřednictvím Integrovaného systému řízení rizik (ISŘR) rizika a opatření ovlivňující čerpání finančních prostředků a splnění cílů, ke kterým se ČR zavázala v programovém období 2014–2020 a 2021-2027. O výsledcích ISŘR reportuje dvakrát ročně vládu ČR ve Zprávách o rizicích a opatřeních fondů EU.
 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena