Unijní programy 2021-2027 > Inovace, sítě a jednotný trh > Nástroj pro propojení Evropy 2021–2027 (CEF2)

Nástroj pro propojení Evropy 2021–2027 (CEF2)

Nástroj pro propojení Evropy (CEF2) byl zřízen s cílem budování, rozvoje a modernizace transevropských sítí ve třech klíčových oblastech:
 

  • doprava,
  • energetika
  • a digitální technologie
 
CEF má také usnadnit přeshraniční spolupráci v oblasti obnovitelné energie, a to s přihlédnutím k dlouhodobým závazkům v oblasti dekarbonizace a s důrazem na součinnost mezi odvětvími; a přeshraniční spolupráci v oblasti informačních a komunikačních technologií s důrazem na vývojové trendy a efektivní využívání přírodních zdrojů.
 
CEF je otevřen žadatelům z veřejného i soukromého sektoru.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena