Program pro jednotný trh

Program pro jednotný trh má za cíl zlepšit fungování vnitřního trhu. Zaměřuje se na ochranu občanů, spotřebitelů a podniků a na posílení jejich postavení. Program podporuje prosazování práva Unie, usnadňování přístupu na trh, stanovování norem, zdraví lidí, zvířat a rostlin, dobré životní podmínky zvířat a vysokou úroveň ochrany spotřebitele a udržitelnosti. Program dále podporuje vývoj, vypracovávání a šíření spolehlivé evropské statistiky.
 
Tento program slučuje 15 nových a existujících programů. Mezi těmito jsou:
 
1) stávající rámcové programy zřízené pro období let 2014–2020: Program pro konkurenceschopnost podniků a malé a střední podniky (COSME), Program pro spotřebitele, Program v oblasti potravinového řetězce, Evropský statistický program,
 
2) akce a nástroje jako opatření pro správu a řízení vnitřního trhu (Vaše Evropa, Vaše Evropa – Poradenství, síť SOLVIT, systém pro výměnu informací o vnitřním trhu), akce v oblasti hospodářské soutěže, společné akce orgánů dozoru nad trhem a opatření na podporu finančních služeb.
 
Oprávnění žadatelé: firmy, instituce státní správy, rozličné právní subjekty dle definice.
 
Alokace: 

  • potravinový řetězec 1 680 mil. EUR (41%)
  • konkurenceschopnost a MSP 1 000 mil. EUR (24%)
  • evropská statistika 552 mil. EUR (14%)
  • vnitřní trh 438 mil. EUR (11%)
  • standardizace 221 mil. EUR (5%)
  • spotřebitelé 199 mil. EUR (5%)
 
Příbuzné programy: Horizont Evropa, Digitální Evropa, Fiscalis, vybrané akce společné zemědělské politiky.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena