Horizont Evropa

Horizont Evropa je rámcovým programem Evropské komise zaměřeným na výzkum a inovace. Program navazuje na předchozí rámcový program Horizont 2020 a poběží od roku 2021 do roku 2027.
 
Horizont Evropa si klade tři základní cíle:

  • posílení Evropského výzkumného prostoru (ERA) a potažmo i evropských výzkumných a technologických základen,
  • oživení evropských inovačních kapacit, konkurenceschopnosti a pracovního trhu,
  • zaměření na priority občanů EU a podporu evropských hodnot.
 
Program Horizont Evropa je doplněn programem Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu - EURATOM a specifickým programem Evropského obranného fondu.
 
Stručné představení programu Horizont Evropa je k dispozici ve formě videa.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena