Fond pro vnitřní bezpečnost (FVB)

Program Fondu pro vnitřní bezpečnost (FVB) patří k nejdynamičtějším unijním politikám, a to vzhledem ke svému zaměření, které reaguje na aktuální výzvy v oblasti vnitřních věcí EU. Cílem politiky fondu je přispívat k zajištění vysoké úrovně bezpečnosti v Unii, zejména předcházením terorismu a radikalizaci, závažné a organizované trestné činnosti a kyberkriminalitě a bojem proti nim, a to poskytováním pomoci a ochrany obětem trestných činů, jakož i přípravou na události, rizika a krize související s bezpečností, ochranou proti nim a jejich účinným řízením a řešením v oblasti působnosti tohoto nařízení.
 
FVB je členěn na dvě tzv. finanční obálky. Jednu spravuje členský stát a je implementována v tzv. sdíleném řízení prostřednictvím operačního programu. Druhou spravuje Evropská komise v tzv. přímém řízení. Informace na této stránce se věnují pouze přímému řízení. Pro informace o operačním programu FVB České republiky klikněte zde.
 
Výzvy v rámci přímého řízení jsou vyhlašovány přímo Evropskou komisí a žádosti o podporu jsou předkládány přímo jí, bez zprostředkování řídicím orgánem na české straně. V rámci výzev EK mohou být ve vybraných případech účastníky i organizace z České republiky v záležitosti na zaměření dané výzvy.
 

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena