Unijní programy 2021-2027 > Oživení a odolnost > Nástroj pro technickou podporu

Nástroj pro technickou podporu

Nástroj pro technickou podporu (Technical Support Instrument, TSI) poskytuje pomoc veřejným institucím (ministerstvům či dalším ústředním orgánům veřejné správy) členských států EU při přípravě a provádění reforem. Je nástupcem Programu na podporu strukturálních reforem (Structural Reform Support Programme) s téměř identickými parametry.
 
TSI podporuje zpracování analýz, poskytování expertizy, výměnu zkušeností s institucemi z jiných členských států EU, vzdělávací aktivity či shromažďování statistik a přípravu studií. Nevyžaduje spolufinancování členských států a podporu z TSI je možné využít pro jakoukoliv fázi realizaci reforem, od návrhu po implementaci a evaluaci.
 
TSI je přímo řízeným programem. Evropská komise, konkrétně DG REFORM, vybírá projekty k podpoře a v rámci schváleného projektu vybírá konkrétní dodavatele, uzavírá s nimi smlouvu a po finanční stránce řídí realizaci projektů. Rozpočet projektů se typicky pohybuje v řádu statisíců EUR.
 
Evropská komise vyhlašuje řádné výzvy jedenkrát ročně (na podzim). Bylo dosud vyhlášeno též několik mimořádných výzev s velmi specifickým tematickým zaměřením (např. na podporu při přípravě Plánu spravedlivé územní transformace).

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena