Program LIFE

LIFE představuje evropský finanční nástroj, který se zaměřuje specificky na oblast životního prostředí a klimatu a podporuje projekty, které významně přispívají k naplňování právních předpisů a politik Unie v těchto oblastech
 
Program financuje náročnější projekty, které řeší problémy ochrany přírody a krajiny, životního prostředí a klimatu. Přednost mají projekty, které tyto problémy řeší pomocí dosud nevyzkoušených postupů a řešení. Projekty využívající osvědčené postupy pro řešení těchto problémů lze také případně financovat.
 
Program není určen k financování:

  • investic do infrastruktury pro technickou ochranu životního prostředí,
  • provozních nákladů technické infrastruktury;
  • čistě výzkumných projektů, které mohou čerpat podporu z jiných zdrojů, např. Horizont Evropa.
 
Žadatelem může být každá právnická osoba se sídlem v EU. Partnerem pak i subjekt mimo EU, pokud je to nezbytné k dosažení cílů projektů. U návrhů projektů se na evropské úrovni posuzuje zejména jejich přínos z hlediska naplňování evropských cílů v oblasti životního prostředí a klimatu. Při hodnocení se největší váha klade na tzv. evropskou přidanou hodnotu. Ta sleduje kritéria přenositelnosti, opakovatelnosti a udržitelnosti projektu.
 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena