Operační programy

V období 2007–2013 bude v České republice využíváno 26 operačních programů, které jsou rozděleny mezi tři cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti:

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena