Operační programy

V období 2007–2013 bylo v České republice využíváno 26 operačních programů, které byly rozděleny mezi tři cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti:

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena