Programové období 2014-2020 > Programy > Program INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE navazuje v období 2014-2020 na operační program meziregionální spolupráce INTERREG IVC realizovaný v programovém období 2007-2013. Program pokrývá celé území EU a dále Švýcarsko a Norsko.Více o projektech INTERREG EUROPE realizovaných v programovém období 2014-2020 se dozvíte na webstránce programu zde.

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena