Programové období 2014-2020 > Programy > Program INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE navazuje v období 2014-2020 na operační program meziregionální spolupráce INTERREG IVC realizovaný v programovém období 2007-2013. Program pokrývá celé území EU a dále Švýcarsko a Norsko.

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena