Programové období 2007-2013 > Operační programy > 14 ROP NUTS II Jihozápad

Regionální operační program NUTS II Jihozápad

Regionální operační program NUTS II Jihozápad (ROP Jihozápad) je určen pro region soudržnosti Jihozápad sestávající z Jihočeského a Plzeňského kraje. Hlavním cílem programu ROP Jihozápad je zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu v zájmu zvyšování kvality života jeho obyvatel.

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena