Evropské fondy v ČR > Programové období 2014-2020 > Metodické dokumenty > Metodika řízení programů > Př. 24 - Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů

Př. 24 - Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů

Cílem metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů (dále MP RLZ) je stanovit jednotná pravidla řízení a rozvoje lidských zdrojů ve fondech EU - od personálního plánování, přes získávání, výběr a adaptaci zaměstnanců, řízení a hodnocení zaměstnanců, až po systém vzdělávání a uvolňování zaměstnanců. MP RLZ byl vydán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na základě usnesení vlády ze dne 16. června 2014 č. 444 (dále UV č. 444/2014) a nabývá účinnosti od 1. září 2014. UV č. 444/2014 zároveň revokuje předchozí usnesení vlády relevantní pro oblast lidských zdrojů ve fondech EU (tj. usnesení vlády ze dne 18. července 2007 č. 818, ze dne 25. února 2008 č. 166, ze dne 26. října 2009 č. 1332 a ze dne 2. května 2012 č. 313).

Dokumenty

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena