Metodika řízení programů

Metodika řízení programů představuje zastřešující metodický dokument vypracovaný pro účely řízení programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále též ESI fondy). Cílem Metodiky je poskytnout svým uživatelům (tedy poskytovatelům podpory z ESI fondů a jejím příjemcům) jasný a přehledný nástroj pro orientaci v metodickém prostředí v programovém období 2014-2020. Obsahuje (formou příloh) všechny dosud vydané metodické pokyny a metodická doporučení ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva financí.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena