Př. 06 - Metodický pokyn pro evaluace

Cílem metodického pokynu pro evaluace v programovém období 2014–2020 (dále také „MP evaluace 2014–2020“) je ukotvit základní koordinační mechanismy v oblasti evaluací v podobě stanovení kompetencí jednotlivých subjektů, nastavení agendy pracovní skupiny zabývající se evaluacemi a definování lhůt pro tvorbu a aktualizaci evaluačního plánu včetně jeho vyhodnocování. V rámci MP evaluace 2014–2020 jsou také definovány standardy evaluace, jejichž cílem je zajistit zvýšení kvality a využitelnosti hodnocení.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena