Př. 25 - Seznam zkratek

Seznam zkratek byl vydán jako součást Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020 dne 26. 3. 2015 s účinností od okamžiku svého vydání.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena