Evropské fondy v ČR > Programové období 2014-2020 > Metodické dokumenty > Metodika řízení programů > Př. 13 - Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci ESI fondů

Př. 13 - Metodika publicity a komunikace

Cílem metodického pokynu je nastavení funkčního prostředí pro účinnou komunikaci programů a projektů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020. Dále má pracovníkům implementační struktury, kteří se budou zabývat publicitou a komunikací určit základní povinnosti a postupy vyplývající z příslušné evropské legislativy.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena