Evropské fondy v ČR > Programové období 2014-2020 > Metodické dokumenty > Metodika řízení programů > Př. 03 - Přehled relevantních nařízení, prováděcí legislativy a metodických pokynů a doporučení

Př. 03 - Přehled relevantních nařízení, prováděcí legislativy a metodických pokynů a doporučení

Přehled relevantních nařízení, prováděcí legislativy a metodických pokynů a doporučení Evropské komise byl vydán jako součást Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020 dne 26. 3. 2015 s účinností od okamžiku svého vydání.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena