Evropské fondy v ČR > Programové období 2014-2020 > Metodické dokumenty > Metodika řízení programů > Př. 08 - Metodický pokyn pro přípravu řídící dokumentace programů

Př. 08 - Metodický pokyn pro přípravu řídící dokumentace programů

Cílem metodického pokynu je definovat základní principy a pravidla pro nastavení procesů v rámci řídicích a kontrolních struktur programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena