Nákup nakladačů na ryby do rybářského provozu

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: EFF
Operační program: Operační program Rybářství
Příjemce: Rybářství Hodonín, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000827
Zahájení projektu: 1. 6. 2019
Ukončení projektu: 30. 4. 2020
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Hlavním cílem tohoto projektu je nákup nakladačů na ryby pro rybářský provoz v počtu 2 kusů . Tyto prostředeky budou využívány v době výlovů rybníků, tzn. mají za úkol optimalizovat a zefektivnit vlastní výlov rybníků a dopravu ryb k převozu na sádky.
V současnosti tento typ prostředku v podniku je značně zastaralý a je nutné je pořídit. Projekt zavádí technologie k optimalizaci výrobního procesu při slovování rybníků a dopravy ryb.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 115 500,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 38 500,00 Kč
Soukromé zdroje: 38 500,00 Kč
 
Celková částka: 192 500,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena