Lodě

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: EFF
Operační program: Operační program Rybářství
Příjemce: RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o.
Registrační číslo: CZ.10.2.102/2.2/1.0/20_017/0001057
Zahájení projektu: 1. 5. 2020
Ukončení projektu: 31. 12. 2021
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Projektem byl popořen nákup vyplavovací lodi v počtu 2 ks a nákup vaničky.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 31 736,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 10 579,00 Kč
Soukromé zdroje: 42 315,00 Kč
 
Celková částka: 84 630,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena