Nákup technologie

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Sklárna Kryf s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_248/0021827
Zahájení projektu: 29. 10. 2020
Ukončení projektu: 10. 5. 2021
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na rozšíření výroby ručně nabíraného olovnatého přejímaného skla zakoupením nových technologií, díky nimž bude celý výrobní proces zmodernizován a optimalizován, a to s ohledem na zvýšení konkurenceschopnosti malého podniku Sklárna Kryf s.r.o.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 948 600,00 Kč
Národní soukromá částka: 1 159 400,00 Kč
 
Celková částka: 2 108 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena