Projekt 2021

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: EFF
Operační program: Operační program Rybářství
Příjemce: Jan KOLOWRAT-KRAKOWSKÝ
Registrační číslo: CZ.10.2.102/2.2/1.0/21_019/0001419
Zahájení projektu: 2. 8. 2021
Ukončení projektu: 29. 10. 2021
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Pořízení monobloku plastových beden na železném kontejnerovém platu určeném pro natahování na nákladní automobil a pořízení kontejneru na přepravu krmiva.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 187 500,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 62 500,00 Kč
Soukromé zdroje: 250 000,00 Kč
 
Celková částka: 500 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena