Snižování energetické náročnosti objektu společnosti STROJFERR, s.r.o.

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: STROJFERR, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.03/3.1.00/11.20077
Zahájení projektu: 1. 1. 2009
Ukončení projektu: 30. 4. 2010
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

V rámci komplexního rozvoje technologické a výrobní základny plánuje společnost realizovat také opatření vedoucí ke snížení ztrát v rozvodech tepla a zlepšování tepelně technických vlastností budov.
Cílem předkládaného projektu je:
1. Zlepšení tepelně technických vlastností budov vnějším zateplením hal a střechy.
2. Snížení ekologické zátěže (snížení emisí) a snížení ztrát tepelné energie změnou způsobu vytápění ze současného vytápění uhlím na vytápění formou plynových zářičů.
3. Úspora energiepro vytápění a snížení nákladů za odebrané teplo díky rekonstrukci střešních světlíků.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 464 250,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 140 750,00 Kč
Soukromé zdroje: 11 407 505,00 Kč
 
Celková částka: 19 012 505,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena