RAYNET CRM

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: RAYNET s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.03/2.2.00/22.00048
Zahájení projektu: 22. 7. 2009
Ukončení projektu: 30. 6. 2012
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předmětem projektu je vývoj nového CRM systému (informační systém pro řízení vztahů se zákazníky).
Cílem projektu je vývoj nového CRM systému, ktery vychází bude odrážet čtyři roky zkušeností načerpaných při implementací různých jiných verzí CRM-produktů. Vznikne nový produkt, připravený pro český a evropský trh, kde najde své uplatnění.
Předmětem projektu je vývoj CRM systému postaveného na novém frameworku umožňující flexibilní customizaci a snadný rozvoj aplikace, tzn. CRM systém, který předem respektuje následné implementace ?na míru?.

Realizace projektu bude probíhat v letech 2009 až 2012. Harmonogram projektu lze poskládat z následujících aktivit:
- sestavení inicializačního týmu;
- testování vybraných technologií;
- analýza projektu;
- sestavení realizačního týmu
- vývoj prototypu (nový framework);
- vývoj Aplikace;
- ladění a rozšiřování funkcionality, deployment;
- jako doplňující aktivita i tvorba marketingového konceptu a obchodní strategie a příprava prodeje;

V rámci projektu vzniknou čtyři nová pracovní místa:
- Senior developper;
- Project Manager;
- 2x Technická podpora;

Pracovní místa vzniknou v letech 2009 a 2010

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 806 770,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 495 313,00 Kč
Soukromé zdroje: 2 201 395,00 Kč
 
Celková částka: 5 503 478,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena