Zlepšení welfare skotu a telat

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: Zemědělské družstvo Unčovice
Registrační číslo: 15/001/0411c/671/001981
Zahájení projektu: 12. 10. 2015
Ukončení projektu: 24. 11. 2016
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

Projekt byl zaměřen na výměnu nevyhovujících dřevěných bud pro telata za nové plastové včetně hrazení, kdy došlo ke značnému posunu v komfortu ustájení telat a zároveň možnosti provádět důkladnější desinfenkci těchto plastových bud a zamezení šíření virových chorob u telat. Bylo pořízeno 150 kusů individuálních bud včetně hrazeni. V další část projektu došlo k výměně stávajících kapacitně nevyhovujících napáječek za větší tak, aby kapacita vody odpovídala počtu zvířat ve skupině. Bylo pořízeno 16 kusů vyhřívaných napáječek.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 242 608,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 761 018,00 Kč
Soukromé zdroje: 1 174 697,00 Kč
 
Celková částka: 1 935 715,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena