Zlepšení kvality a bezpečnosti produkovaného hovězího masa

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: MASO UZENINY POLIČKA, a.s.
Registrační číslo: 16/003/16220/453/000109
Zahájení projektu: 23. 5. 2017
Ukončení projektu: 31. 10. 2018
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

Společnost MASO UZENINY POLIČKA, a.s. v rámci projektu inovovala a optimalizovala výrobní postupy týkající se ustájení, nahánění, porážení hovězích zvířat, jatečného opracování a zrání hovězích JUT (jatečně opracovaných těl) a dále optimalizovala chlazení, skladování a zrání hovězích mas včetně zpracování a skladování drobů, střev a vedlejších živočišných produktů. Výsledkem projektu je snížení rizika kontaminace hovězího masa chemickým, fyzikálním a především mikrobiologickým nebezpečím.

Zavedením inovačních postupů se výrazně snížilo riziko kontaminace, což vedlo ke zvýšení kvality produkovaného hovězího masa a prodloužení jeho trvanlivosti. Inovované postupy byly nastaveny tak, aby výsledná produkovaná hovězí masa měla optimální senzorickou a nutriční kvalitu.
 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 20 542 500,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 20 957 500,00 Kč
 
Celková částka: 41 500 000,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena