Spolupráce mezi zemědělskými subjekty

Cílem projektu spolupráce byl nákup a společné využívání samochodného postřikovače spolupracujícími subjekty při ochraně vybraných plodin.

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: Zelba s.r.o.
Registrační číslo: 17/005/1631a/564/000066
Zahájení projektu: 4. 10. 2018
Ukončení projektu: 31. 8. 2019
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

Cílem projektu spolupráce byl nákup a společné využívání samochodného postřikovače spolupracujícími subjekty při ochraně vybraných plodin.

V rámci projektu spolupráce byl koupen samochodný postřikovač, který je společné používán spolupracujícími subjekty při ochraně vybraných plodin. Projekt spolupráce umožnil spolupracující subjektům snížit rizika, vznikající při pěstování plodin, jimž se doposud kvůli výšce porostu či hustotě porostu nedokázali efektivně bránit. Díky projektu jsou spolupracující subjekty efektivnějšími při své práci a také zvýšily svoji konkurenceschopnost.

Nákup samochodného postřikovače umožnil zpřesnění aplikované dávky a také díky podpoře vzduchu omezení nežádoucího úletu při aplikaci. Vzhledem k životnímu prostředí projekt vede ke snížení rizika zasažení necílových organismů mimo oblast aplikace přípravků na ochranu rostlin. Jeden ze spolupracujících subjektů je mladý zemědělec do 40 let a realizací projektu došlo ke zvýšení pravděpodobnosti jeho udržení na venkově.
 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 924 412,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 943 088,00 Kč
 
Celková částka: 1 867 500,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena