Nový provoz pro výrobu inovovaných masných výrobků

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: CHOVSERVIS a.s.
Registrační číslo: 15/001/16220/453/000027
Zahájení projektu: 29. 7. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2017
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

Cílem projektu byl vývoj a inovace masných výrobků, inovace technologií a zavedení nového typu balení masa a masných výrobků do skin balení s možností tepelné úpravy.
Ve spolupráci s Ústavem hygieny a technologie masa Veterinární a farmaceutické univerzity Brno byl realizován vývoj osmi nových masných výrobků, které obohatí spotřebitelský trh.

V rámci projektu byly nově vyvíjeny výrobky z hovězího masa ze skupiny tepelně opracovaných masných výrobků (mělněný masný výrobek typu klobása a celosvalový výrobek typu hovězí šunka) a výrobky ze skupiny tepelně neopracovaných masných výrobků pro tepelnou úpravu. V oblasti inovace technologických procesů došlo především k zavedení nové technologie chlazení, technologie uzení tekutým kouřem a třídimenzního vakuového balení.

Použití nového typu skin balení masa a masných výrobků do moderních obalových folií umožňujících přímou tepelnou úpravu výrobku v obalu odpovídá moderním livestylovým gastronomickým trendům a přináší výhody jak pro běžné spotřebitele, tak pro gastroprovozy.

Většina z výše uvedených inovací má pozitivní vliv na životní prostředí, přináší snížení energetické náročnosti výroby a v neposlední řadě tyto inovace přispívají k zajištění bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti produktů.
 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 24 010 668,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 24 495 732,00 Kč
 
Celková částka: 48 506 400,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena