Výstavba retenční nádrže Bahna I.

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Registrační číslo: 16/002/08310/232/000026
Zahájení projektu: 31.1.2018
Ukončení projektu: 24.4.2017
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství
Stav projektu: Dokončený

Projekt má za cíl zadržet vodu v krajině a tím zlepšit vodní bilanci v regionu. Dalšími cíli jsou snížení dopadu “velkých vod”a vytvoření nového prvku v krajině, který zvýší biodiverzitu v regionu. Byla vybudována dvojice malých retenčních nádrží se zemní sypanou hrází s funkčními objekty (spodními výpustmi a bezpečnostními přelivy).

Výsledkem projektu jsou vybudované dvě malé retenční nádrže v rámci lokality Bahna I. Nádrže plní funkci retenční a krajinotvornou a podporují biodiverzitu na dané lokalitě. Cílem projektu je posílení retence a akumulace vody v krajině, čímž dojde ke zlepšení životních podmínek pro zvláště chráněné druhy živočichů. Výrazně také zlepší biotop pro vodní a mokřadní organismy a rostliny.
 

Výše dotace EU: 1 518 325,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 548 999,00 Kč
 
Celková částka: 3 067 324,00 Kč
 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena