Inovativní způsob zpracování siláže s vyšší stravitelností krmiva

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: Zemědělské družstvo Bašnice
Registrační číslo: 17/004/16210/452/000029
Zahájení projektu: 11. 1. 2018
Ukončení projektu: 31. 8. 2018
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

Cílem projektu bylo zavedení, vypracování a ověření metodiky inovativní technologie pro zpracování siláže formou shredlage. Podnik se zabývá chovem dojnic a výkrmem býků, pro které je siláž hlavní složkou směsné krmné dávky. Vysoce kvalitní kukuřičná siláž představuje hlavní zdroj objemného krmiva skotu a významně ovlivňuje efektivní fungování metabolizmu.

Realizací projektu došlo k aplikaci inovativních postupů ve výrobě kvalitnějších krmiv - siláže s vyšší stravitelností a výživovou hodnotou. Tím došlo ke zlepšení fyziologie trávení, metabolismu a tedy celkového zdravotního stavu zvířat. Dalšími přínosy jsou lepší výsledky reprodukce, mléčné užitkovosti (vyšší nádoj a mléčné složky) a denní přírůstky ve výkrmu. Výsledkem je výstup ze spolupráce s ČZU v Praze, nakoupená moderní řezačka a stavební úpravy silážního žlabu.
 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 891 574,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 929 788,00 Kč
 
Celková částka: 3 821 362,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena