Inovace ve výrobě průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: Mikrop Čebín a.s.
Registrační číslo: 15/001/16220/564/000015
Zahájení projektu: 15. 8. 2016
Ukončení projektu: 15. 8. 2019
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

Inovační projekt umožnil společnosti MIKROP ČEBÍN a.s. investice do výstavby nové výrobní haly a investice do nové technologie, které umožnily vývoj nových krmiv obohacených o výživové látky. Zavedení nového způsobu výroby krmiv pro hospodářská zvířata umožnilo vývoj zcela nových receptur a úpravu stávajících receptur a následnou výrobu krmiv se sníženým rizikem křížové kontaminace surovin a produktů z předchozích výrob. Inovativním přínosem projektu pro společnost MIKROP ČEBÍN a.s. bylo zavedení zcela nového způsobu výroby krmiva pro hospodářská zvířata a s tím související vývoj nových a úprava stávajících receptur.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 32 560 215,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 33 217 999,00 Kč
 
Celková částka: 65 778 214,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena