Rekonstrukce odchovny jalovic s inovativními prvky pro zlepšení welfare jalovic a ekonomiky chovu

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: Zemědělsko obchodní družstvo Starosedlský Hrádek
Registrační číslo: 16/002/16210/120/000015
Zahájení projektu: 23. 1. 2017
Ukončení projektu: 1. 5. 2018
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu byla rekonstrukce odchovny jalovic (projektová kapacita 300 ks) s využitím nejnovějších poznatků výzkumu a vývoje v oblasti technických a technologických systémů pro živočišnou výrobu. Díky několikanásobně vyšší životnosti a spolehlivosti svítidel v porovnání s lineárními zářivkami odpadly náklady na jejich údržbu. Je nainstalován systém s on-line monitorováním teplotně-vlhkostního indexu. Naměřené údaje bude v období s vyššími teplotami ve stáji umožňovat zootechnikovi včas přijmout opatření k minimalizaci zátěže jalovic tepelným stresem. První výsledky úspěšnosti zabřeznutí jalovic po první inseminaci dokládají zlepšení jejich reprodukce, k čemuž přispívá i detekce říje monitorováním pohybové aktivity zvoleným systémem SCR. První doporučení bude možné udělat po letním období, ve kterém se významně projeví vliv většiny inovativních prvků na sledovanané a hodnocené parametry kvality chovného prostředí.
 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 211 212,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 296 287,00 Kč
 
Celková částka: 8 507 499,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena