Implementace principů variabilního hnojení a aplikace pesticidů

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s.
Registrační číslo: 16/002/16210/452/000012
Zahájení projektu: 19. 1. 2017
Ukončení projektu: 20. 4. 2019
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

Projekt se opírá o spolupráci zemědělského podniku a univerzitního pracoviště za účelem inovovat techniku a postupy ochrany rostlin a hnojení dusíkatými hnojivy. Celý projekt inovace sleduje několik dílčích cílů. Jedná se především o dosažení vyšší efektivity hnojení dusíkatými hnojivy na základě aktuálního stavu porostů a variability stanoviště, minimalizaci chyb při aplikacích hnojiv a pesticidů, omezení nežádoucích přeryvů během aplikací a s tím spojeným snížením množství aplikovaných chemických přípravků a hnojiv a možnost zpětné vazby díky záznamům o průběhu práce. Problematika efektivnějších vstupů byla pojata celkově z pohledu technologie precizního zemědělství.

Pro dosažení vytyčených cílů byly využívány pořízené navigační přístroje již při zakládání porostů. S tím bylo spojeno plánování a optimalizace jízdních trajektorii, přesné založení kolejových řádků, snížení spotřeby pohonných hmot a zátěže obsluhy. Zpětná vazba o provedených zásazích a jejich efektivitě byla získána z výnosových dat ze sklízecích mlátiček a terminálů strojů. Veškerá data je možné zpravovat v příslušné počítačové aplikaci s možnosti analýz a následného plánování dalších zásahů. Výstupy projektu byly předávány zemědělské veřejnosti v podobě prezentací na odborných seminářích a studentům zemědělských oborů na přednáškách.
 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 384 687,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 412 661,00 Kč
 
Celková částka: 2 797 348,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena