Podpora vývoje nových postupů

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: David Smetana
Registrační číslo: 16/002/16210/452/000030
Zahájení projektu: 15. 2. 2017
Ukončení projektu: 31. 1. 2020
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

V rámci spolupráce byly hodnoceny technické podmínky a zázemí příjemce dotace a na základě požadavků provozu k zajištění optimalizace výroby zelí a dalších komodit byly doporučeny mechanizační prostředky z hlediska nezbytných parametrů. V rámci optimalizace produkční technologie byly odebrány půdní vzorky a doporučeno hnojení ke krytí potřeby odběru rostlin výnosem. Dále byly odebrány vzorky hlávek zelí a hotových míchaných zeleninových salátů, u kterých byly provedeny nutriční analýzy k potvrzení jejich hodnoty a vztahu mezi úrovní výživy a obsahovými složkami. Na základě doporučení optimalizované výživy bylo dosaženo složení, které splňuje hygienické limity a přitom zabezpečí adekvátní kvalitativní i kvantitativní parametry produkce.
 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 360 183,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 407 865,00 Kč
 
Celková částka: 4 768 048,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena