Inovace na mléčné farmě Lípa

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: Zemědělská akciová společnost Lípa
Registrační číslo: 17/004/16210/563/000012
Zahájení projektu: 30. 1. 2018
Ukončení projektu: 30. 11. 2018
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

Systém automatického řízení mikroklimatu produkční stáje umožňující významné zlepšení kvality chovného prostředí a celkovou úroveň welfare.

Cílem projektu je navržení a spolupráce na vývoji unikátního automaticky a autonomně řízeného systému určeného ke sledování a regulaci stájového mikroklimatu.  Tento projekt spočívá ve vytvoření a aplikaci moderních technologií a systémů, které pomohou výrazně zlepšit úroveň chovného prostředí ve stáji pro produkční krávy a současně budou eliminovat možné negativní vlivy lidského faktoru na zvíře.

Výsledkem projektu bylo dosažení vyšší technologické úrovně řízení mikroklimatu, což se pozitivně projevilo v oblasti užitkovosti, reprodukce a welfare chovaných krav.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 306 272,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 312 461,00 Kč
 
Celková částka: 618 733,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena