SPOLEČNOST HALA

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: Ing. FRANTIŠEK HOLUB
Registrační číslo: 16/003/1631a/563/000113
Zahájení projektu: 14. 11. 2017
Ukončení projektu: 3. 9. 2018
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

Cílem projektu byla výstavba nové skladové haly pro uskladnění rostlinných produktů z ekologické produkce (obiloviny, luskoviny, olejniny a krmné plodiny - seno, senáž), které nyní mohou být skladovány a následně pak prodávány ostatním farmářům či obchodním firmám. Dosažení cíle bylo uskutečněno výstavbou skladové haly a její následnou kolaudací. Hlavní přínosy projektu - žadatel i společník jsou nyní schopni uskladnit veškerou svoji produkci z rostlinné výroby a mohou tak prodávat komodity průběžně, čímž mohou počkat na lepší finanční zhodnocení své produkce. Hlavní výsledky projektu - nová skladová hala pro uskladnění produkce rostlinné výroby, udržení pracovního místa na venkově, udržení mladého člověka (společník) v zemědělství, nezávislost na vnějších skladovacích kapacitách, lepší kvalita uskladněné produkce, lepší realizační cena příp. prodávané produkce, kvalitní krmivo a stelivo = pozitivní vliv na zdraví zvířat.

Hlavní výstupy a doporučení - nezávislost a soběstačnost ve skladování zemědělských komodit. Doporučení - včasná a řádná příprava projektové dokumentace a projektu.
 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 407 879,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 436 323,00 Kč
 
Celková částka: 2 844 202,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena