Vývoj masných polokonzerv se sníženým obsahem sodíku

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: MP Krásno, a.s.
Registrační číslo: 15/001/16220/672/000034
Zahájení projektu: 11. 8. 2016
Ukončení projektu: 30. 4. 2018
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

Cílem tohoto projektu byla výroba celosvalových výrobků se sníženým obsahem sodíku (chloridu sodného), uzavřených hermeticky v plastovém obalu a tepelně opracovaných takovým způsobem, aby se dosáhlo vyšší hodnoty termopasteračniho efektu
Hlavním přínosem projektu je produkci celosvalových masných výrobků se sníženým obsahem zdravotně kontroverzního sodíku, navíc v hermeticky uzavřeném plastovém obalu, který lépe chrání před případnou rekontaminací při skladování a distribuci; zvýšení hodnoty termopasteračního efektu znamená vyšší bezpečnost a výrobní jistotu.

Hlavní výstupy projektu jsou nový technologický postup a receptura, inovovaný výrobek včetně upravené výrobní linky na straně jedné, kompletní dokumentace ve formě výzkumných zpráv. Lze tak doporučit úpravu technologického postupu a složení solicí směsi s určitým podílem chloridu draselného; tuto úpravu lze doporučit i pro tepelně opracované celosvalové výrobky.
 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 146 621,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 311 200,00 Kč
 
Celková částka: 16 457 821,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena