Inovace technologie pěstování a sklizně kukuřice pro výživu skotu v AG Skořenice

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: AG Skořenice, akciová společnost
Registrační číslo: 16/002/16210/453/000026
Zahájení projektu: 27. 1. 2017
Ukončení projektu: 1. 4. 2019
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

Cílem projektu bylo zlepšení kvality vyráběných siláží za účelem zvýšení produkce mléka a masa a snížení nákladů na obnovu stáda. Dlouhodobým cílem podniku je také udržet a zlepšit výnosový potenciál obhospodařovaných půd.

K realizaci projektu byl vybrán Agrovýzkum Rapotín s.r.o., který se dlouhodobě se zabývá problematikou výživy skotu, predikcí a objektivním zjišťováním výživné hodnoty krmiv a jejich zařazením do krmných dávek. Disponuje vlastní akreditovanou laboratoří s moderním technickým vybavením a dostatečným počtem kvalifikovaného laboratorního personálu, jakož i techniky pro provádění polních a stájových testů. Členové týmu měli zkušenosti z řady výzkumných projektů i z realizace inovačních projektů z předchozího plánovacího období PRV.
 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 475 443,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 525 452,00 Kč
 
Celková částka: 5 000 895,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena