Společné pořízení zemědělské techniky

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: JAN SYROVÁTKA
Registrační číslo: 16/003/1631a/120/000096
Zahájení projektu: 6. 12. 2017
Ukončení projektu: 30. 6. 2018
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

Cílem projektu je společné pořízení zemědělské techniky pro rostlinnou i živočišnou výrobu, konkrétně traktoru s čelním nakladačem, lisu na kulaté balíky, baličky na balíky a čtyřradličného pluhu.

Společným pořízením této technologie získá žadatel i spolupracující subjekt možnost zvýšit produktivitu v rostlinné i živočišné výrobě a zvýšit příjmy z této činnosti. Traktor s čelním nakladačem bude využíván k výměně podestýlky a krmení dobytka. Lis a balička budou využity k přípravě krmiva. Pluh bude využit k efektivní a šetrné péči o ornou půdu při pěstování polních plodin.
 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 656 462,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 669 724,00 Kč
 
Celková částka: 1 326 186,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena