Vývoj a aplikace inovativního odchovu telat v ZD Telč

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: Zemědělské družstvo Telč
Registrační číslo: 16/002/16210/563/000018
Zahájení projektu: 1. 2. 2017
Ukončení projektu: 30. 4. 2019
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření, aplikace a ověření inovativních metodik a postupů odchovu telat s cílem zlepšení celkové techniky a technologie. Inovativnost projektu spočívá hlavně v zefektivnění odchovu telat díky změně systému odchovu telat z kontinuálního na turnusový a tím řešení eliminace rizik v podobě přenosu patogenů způsobujících zejména průjmová a respiratorní onemocnění. Eliminace bude spočívat v sestavení věkově vyrovnaných stabilních skupin telat, a tedy dodržování turnusů při přechodu do dalších kategorií a technologií. Projekt byl realizován na středisku ZD Telč s chovem holštýnského skotu.

Hlavním předpokladem pro dosažení výše popsaných cílů byla rekonstrukce a rozšíření stávajícího ustájení telat. Využití dvou krmných automatů s celkem šesti výdejními místy dává možnost tvorby menších skupin telat, což výrazně napomůže lepšímu navykání na technologii krmení a zvýší celkové denní přírůstky. Tyto aspekty se dále odrazí ve sníženém výskytu onemocnění a zefektivnění dalších fází odchovů až do kategorie dospělého skotu (výkrm býků, resp. chov dojnic). Již na základě pozorování v prvních měsících po realizaci projektu je zřejmý jasný přínos inovací odchovu telat, které se budou projevovat především v delším horizontu. Toto inovační řešení v odchovu telat může být příkladem pro další farmy usilující o snížení ztrát v průběhu odchovu telat a jalovic, resp. zlepšení celkové ekonomiky chovu dojeného skotu.
 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 574 100,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 605 900,00 Kč
 
Celková částka: 3 180 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena