Inovace v rostlinné výrobě

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: Agrodružstvo Klas
Registrační číslo: 16/002/16210/453/000023
Zahájení projektu: 9. 1. 2017
Ukončení projektu: 31. 10. 2018
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

Jedná se o projekt na pořízení a vývoj inovativních technologií ve spolupráci ze zemědělským výzkumem, které umožní nové technologické postupy v rostlinné výrobě, umožní úspory energie, menší potřebu hnojiv a dále zde budou i ekologické dopady a to především v menší potřebě přejezdů a v důsledku v nižším utužení půdního profilu.
V rámci projektu byly vyvinuty technologie
1. Meziřádková kultivace porostů kukuřice s protierozním účinkem a injektáží hnojiv do kořenové zóny
2. Variabilní komplexní předseťová příprava půd v secí lince úzkořádkových plodin
3. Agregace tahače s pásovými sekcemi v technologii variabilní komplexní předseťové přípravy půd v secí lince úzkořádkových plodin (součást technologie č. 2).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 915 550,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 974 450,00 Kč
 
Celková částka: 5 890 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena