Vývoj nových masných výrobků do skleněných a plastových obalů

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: Slovácká Fruta, a.s.
Registrační číslo: 15/001/16220/672/000029
Zahájení projektu: 24. 5. 2017
Ukončení projektu: 28. 2. 2018
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

Společnost Slovácká Fruta, a.s. v rámci projektu vyvinula, inovovala a optimalizovala výrobní postupy týkající se výroby masných výrobků do skleněných a plastových obalů. Investice do nových technologií a stavebních úprav umožnili výrobu zcela nových produktů. Receptury a technologické postupy u těchto produktů byly nastaveny tak, aby vedly k produkci kvalitních a bezpečných masných výrobků balených do skleněných a plastových obalů. Takovými produkty jsou prémiové paštiky, které jsou baleny jak do skleněných obalů, tak do plastových obalových materiálů. Technologický proces při výrobě těchto nových výrobků byl nastaven tak, že k vytvoření textury produktů je využito pomalého a citlivého tepelného ošetření surovin, díky kterému dochází k pozvolné denaturaci bílkovin s minimálním dopadem na senzorické a nutriční vlastnosti.

Po tomto kroku jsou jednotlivé složky produktu smíchány a plněny do obalů, ve kterých jsou šetrně sterilovány. Nové technologické postupy, především postupy tepelné přípravy surovin a tepelného opracování a jejich optimalizace umožnily optimalizovat a zkrátit celý technologický proces. Investice do stavebních úprav a nových technologií umožnily optimalizovat a inovovat pracovní postupy díky čemu se výrazně zmenšily možnosti kontaminace fyzikálními, mikrobiologickými a chemickými činiteli a tím snížily možnost potencionálního zdravotního rizika spojeného s konzumací a zpracováním kontaminovaných produktů. Nové produkty se vyrábějí postupem řízené sterilace, který umožňuje optimalizaci tepelného opracování v závislosti na legislativních požadavcích v jednotlivých zemích. Navazující nové technologické postupy vykládky a manipulace se zbožím a stavební úpravy snížily riziko poškození zboží a obalů a usnadnily manipulaci s finálními produkty.
 
Přečtěte si reportáž o projektu na webu Deníku.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 12 839 320,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 13 098 701,00 Kč
 
Celková částka: 25 938 021,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena