Nové systémy zpracování silážních plodin pro skot

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: PIAS Suchdol, a.s.
Registrační číslo: 17/004/16210/120/000001
Zahájení projektu: 9. 1. 2018
Ukončení projektu: 15. 2. 2019
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

Cílem projektu bylo ve spolupráci s VÚŽV, v.v.i. zavedení inovované technologie sklizně kukuřice na siláž a porovnání jejich vlivu na kvalitativní parametry řezanky a následně i kukuřičné siláže v podniku PIAS Suchdol a.s. V průběhu řešení byl zjišťován aktuální stav kukuřičných siláží a následně bylo provedeno experimentální silážování pomocí stávající a inovovaných způsobů sklizně. Pracovníky VÚŽV byly prováděny odběry vzorků, analýzy, měření a vyhodnocování výsledků jednotlivých parametrů.

Vhodným využitím obou nových způsobů zpracování řezanky kukuřice může být také ovlivňována struktura krmných dávek. Technologie MAX zachovává strukturu jako klasické válce, ale Shredlage zvyšuje obsah strukturálních částic, což může být využito u některých rizikových krmných dávek jako prevence poruch činnosti bachoru.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 610 778,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 610 778,00 Kč
 
Celková částka: 5 274 300,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena