Aplikace systému monitoringu chování dojnic s důrazem na plodnost a prevenci onemocnění

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: Zemědělská akciová společnost Nivnice
Registrační číslo: 16/002/16210/672/000005
Zahájení projektu: 16. 1. 2017
Ukončení projektu: 31. 8. 2018
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

Tímto projektem byl zakoupen systém Ovalert, kdy dojnice jsou díky aktivimetrům pernamentně měřeny z hlediska pohybové aktivity, délky přežvykování a žraní, což společně s odbornou metodikou jak uvedená data co nejlépe chovatelsky využít, která byla získána díky spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, vedlo k vytvoření, zavedení a ověření inovativního systému monitoringu, sběru a zpracování fyziologických a zootechnických dat se zaměřením na zlepšení ukazatelů plodnosti a zdraví dojnic.
 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 835 906,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 852 794,00 Kč
 
Celková částka: 1 688 700,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena